Załączniki:

Komunikat o naborze i rekrutacji 2023-24

Uchwała nr LI/444/2022 Rady Miasta Kobyłka

Zarządzenie nr 26/2023 Burmistrza Miasta Kobylka z dnia 30 stycznia 2023 r.