Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.To, czego nie zrobimy dla dzieci, dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy … Stymulowanie rozwoju dziecka jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad…”

doc. dr Maria Kielar 

Oferta programowa naszego przedszkola uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka – fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy.

Celem naszego przedszkola jest wychowanie dzieci śmiałych, przedsiębiorczych, kreatywnych, otwartych na innych ludzi, mających dobry kontakt z otoczeniem i z samym sobą, dobrze radzących sobie w życiu.

Priorytetem naszym jest również bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, jest to proces i trwa przez cały pobyt dziecka w przedszkolu, a rozpoczyna się już w 3-latkach.

Pracujemy na programach zatwierdzonych i dopuszczonych do realizacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i na programach autorskich oraz projektach i innowacjach edukacyjnych opracowanych przez naszych nauczycieli.

Oferujemy:

  • opiekę, wychowanie i warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
  • warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej” niezbędnej do podjęcia nauki w szkole podstawowej
  • organizujemy różne rodzaje zajęć aktywności: umysłowej, plastycznej, ruchowej, muzycznej   i teatralnej
  • warunki do uczenia się samodzielności i reguł życia w grupie przedszkolnej
  • różnorodne sposoby przekazywania rodzicom wiedzy pedagogicznej i bieżących informacji  o postępach dzieci (zajęcia otwarte, zebrania, wydarzenia okolicznościowe, spotkania on-line)
  • nowatorskie metody pracy tj. innowacje pedagogiczne
  • bogatą ofertę zajęć dodatkowych
  • pomoc psychologiczno – pedagogiczną i stały dostęp specjalistów
  • spotkania z ciekawymi ludźmi
  •  atrakcyjne wyjazdy i wycieczki jednodniowe

Nasze osiągnięcia: