RODO – Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole PTASIE RADIO w Kobyłce ul. Oleńki 3
 • Pani/Pana dane przetwarzane są w celu:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Publicznym Przedszkolu PTASIE RADIO w Kobyłce, w tym związanych z faktem, że organem dotującym jest Urząd Miasta Kobyłka,
 2. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 1. upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy placówki,
 2. podmioty współpracujące z placówką w celu wykonywania powierzonych im zadań edukacyjnych,
 3. instytucje upoważnione do przetwarzania danych na mocy obowiązującego prawa.

Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w Publicznym Przedszkolu PTASIE RADIO w Kobyłce, zgodnie z podpisaną umową o świadczeniu usług.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 • Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy o świadczeniu usług w Publicznym Przedszkolu PTASIE RADIO w Kobyłce. Jest Pani/ Pan zobowiązany do ich podpisania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zerwanie umowy.