Dzień w Ptasim Radiu

6.30–8.00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.

8.00–8.15 Poranne  ćwiczenia i zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.30–9.00 Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz  w zakresie dbałości o zdrowie.

9.00–9.30 Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką  – organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

9.30-10.15 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.

10.15–11.15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych  w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

11.15–11.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

11.30–12.00 Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.15–12.40 Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.

12.40–14.15 Grupy młodszeodpoczynek na leżakach, słuchanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, muzykoterapia. Grupy starsze: zajęcia relaksacyjne, bajkoterapia, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie tekstów poznanych piosenek i wierszy, zajęcia  w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

14.15–14.30 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.30–15.00 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

15.00–17.30 Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.