Bezpieczeństwo

Ptasie Radio to placówka zachowująca europejskie standardy bezpieczeństwa dla przedszkoli. Dostęp do budynku jest ograniczony. Zarówno budynek jak i teren wokół niego podlegają całodobowej ochronie. Sale są monitorowane, a obraz z kamer jest nagrywany i archiwizowany.

W naszym przedszkolu kładziemy szczególny nacisk na ochronę prywatności zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Dokumentacja pedagogiczna i dane osobowe są przechowywane w placówce w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo. Zdjęcia dzieci i ich publikowanie odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Dzieci z przedszkola mogą być odbierane wyłącznie przez osoby upoważnione pisemnie, posiadające przy sobie dokument tożsamości.

Posiadamy własne miejsca parkingowe przed budynkiem.