Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 15 lutego 2024r. każda placówka, w której dziecko pozostaje bez opieki rodzica/prawnego opiekuna ma obowiązek przygotowania i wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Informujemy, że w naszym przedszkolu została już powołana grupa robocza, która rozpoczęła pracę nad przygotowaniem standardów. Będą one konsultowane również z Rodzicami.