Rodzicom Kandydatów do naszego Przedszkola przypominamy, że:

  • do 15 kwietnia 2022 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kobylka
  • od 19 kwietnia 2022 r. od godz. 8.00 do 21 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 potwierdzanie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia poprzez podpisanie umów.
  • do 22 kwietnia 2022 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Jednocześnie informujemy, że posiadamy jeszcze wolne miejsca w grupach:

  • 2,5 latków – rocznik 2020
  • 3 latków – rocznik 2019
  • 4 latków – rocznik 2018
  • 6 latków – rocznik 2016