Rekrutacja – Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce

Rekrutacja

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola PTASIE RADIO na rok szkolny 2019/2020:

Rodzice zainteresowani kontynuowaniem pobytu dziecka w Publicznym Przedszkolu Ptasie Radio w Kobyłce w roku szkolnym 2019/2020 proszeni są w terminie od 26 lutego 2019 r. do 5 marca 2019 r. o składanie do Wychowawców grup deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Rekrutacja, dla nowych wychowanków na rok szkolny 2019/2020, będzie przeprowadzona wraz z Urzędem Miasta Kobyłka przy wykorzystaniu systemu elektronicznego. Szczegółowe terminy i procedury rekrutacyjne są dostępne na stronie www.kobylka.pl