Rekrutacja – Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020 / 2021 

a)      dotyczy kontynuacji wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Ptasie Radio

W terminie od 24 lutego 2020 r. od godz. 8.00 do 28 lutego 2020 r. do godz. 16.00 – rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Wzór deklaracji rodzice pobierają z placówki, do której dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.

Niedotrzymanie terminu złożenia deklaracji skutkuje koniecznością wzięcia udziału w zewnętrznym etapie rekrutacji.

b)     dotyczy kandydatów do Publicznego Przedszkola Ptasie Radio

W terminie od 9 marca 2020 do 18 marca 2020 r. – rodzice składają wniosek o przyjęcie do przedszkola poprzedzony logowaniem w systemie vulkan wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.