Pasja do nauki – Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce

Pasja do nauki

W Publicznym Przedszkolu Ptasie Radio panują idealne warunki do zabawy i nauki – posiadamy duże, przestronne sale, o metrażu znacznie przekraczającym wymagania stawiane tego typu placówkom. Dysponujemy też własnym, nowocześnie i profesjonalnie urządzonym placem zabaw.

Zatrudniamy tylko te osoby, które kochają dzieci, mają własne pasje i potrafią się nimi dzielić. Wszystkie zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, w myśl zasady wyrażonej przez Konfucjusza: powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom optymalne warunki rozwoju. Dajemy im także możliwość swobodnej ekspresji, dzięki czemu każde dziecko zachowuje swój indywidualizm i wyjątkowość.

Realizujemy podstawę programową MEN oraz rozszerzony program nauczania, wzbogacony o alternatywne metody i techniki pracy wychowawczo-dydaktycznej:

 • Czytanie sylabowe
 • „Glottodydaktyka. Nauka czytania i pisania” prof. B. Rocławskiego
 • „Ćwiczenia graficzne rozwijające sprawność ruchową ręki i koordynację wzrokowo-ruchową” H. Tymichovej
 • „Metoda Dobrego Startu” M. Bogdanowicz
 • Pedagogika zabawy KLANZA
 • Drama, techniki relaksacyjne
 • Bajki i opowiadania terapeutyczne M. Molickiej
 • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborn’e
 • Metoda aktywności ruchowej Karola Orffa
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss
 • Metoda edukacji muzycznej wg E. E. Gordona

Wszystkie dzieci wymagające szczególnej pomocy mogą liczyć na wsparcie i profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a także opiekę logopedy. Nasi eksperci są dostępni również dla rodziców, zarówno podczas spotkań indywidualnych, jak i warsztatów tematycznych.