Pasja do nauki – Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce

Pasja do nauki

Naszym celem edukacyjnym jest wszechstronny rozwój dziecka. Realizujemy program wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową MEN,
z wykorzystaniem podręczników m.in. „Świat trzylatka”, „Kolorowy start”, „Super Safari”.

Metody pracy:

W swojej codziennej pracy wykorzystujemy metody i formy aktywizujące w nauczaniu dzieci. Staramy się tak organizować zajęcia, aby prowadzić do zwiększenia efektywności toku nauczania. Stosowanie metod aktywizujących sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Dzieci muszą myśleć podczas wykonywania podjętych działań, angażują się emocjonalnie, są aktywne w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno – motywacyjnej.

Wykorzystujemy tradycyjne i nowoczesne metody pracy m.in.:

  • metoda Carla Orffa
  • metoda Bon – Departa ( Metoda Dobrego Startu)
  • metoda dr Paula Dennisona
  • metoda Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
  • metoda Ireny Majchrzak – odmienna metoda nauki czytania
  • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • pedagogika zabawy.