Języki obce – Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce

Języki obce

Wprowadzanie zajęć językowych w przedszkolu służy nie tylko prostemu zapamiętywaniu słownictwa, ale również ćwiczy pamięć, poszerza percepcję, rozwija inteligencję i abstrakcyjne myślenie.

Każde zajęcia nauki języków obcych w Ptasim Radiu są swego rodzaju przygodą, podczas której dzieci wykorzystują wszystkie zmysły do poznawania otaczającego je świata i otwierają się na nowe doświadczenia, język i kulturę. Dzieci zapoznają się ze słówkami, prostymi wyrażeniami i całymi strukturami w języku obcym poprzez zabawy ruchowe i gry. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem muzyki, która naszym zdaniem, jest jednym z najistotniejszych elementów
w edukacji najmłodszych.

W starszych grupach wiekowych wdrażamy Globalne czytanie w języku angielskim (metoda RUN – Repeat Understood Name).

Istotnym elementem metody odkodowywania języka jest wczesna nauka czytania w języku angielskim. Język tworzy się wówczas w umyśle dziecka od słowa przeczytanego do wypowiedzianego – słowo początkowo odczytane przez dziecko jest inspiracją do samodzielnego wypowiedzenia (użycia w komunikacji). Nauka globalnego czytania w języku angielskim jest naśladowaniem etapów nabywania mowy: powtarzania (repeat), rozumienia (understood) oraz nazywania (name), czyli samodzielnego czytania.

Dzięki wczesnej nauce czytania w języku angielskim dziecko:

– uniknie błędów w pisowni wyrazów w języku angielskim

– uczy się czytania ze zrozumieniem

– rozwija język, a co za tym idzie poszerza swój potencjał intelektualny

– odczuwa sukces i wiarę we własne możliwości

– jest świetnie przygotowane do nauki w szkole.

Różnorodność form pracy na zajęciach językowych sprawia, że każdy ma szansę znaleźć swoją ulubioną aktywność i nie ma czasu na nudę!