Zmiana organizacji pracy publicznych przedszkoli w lipcu i sierpniu 2020r. – Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce

Zmiana organizacji pracy publicznych przedszkoli w lipcu i sierpniu 2020r.

W celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, publiczne przedszkola znajdujące się na terenie naszego miasta nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek. Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostaną określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców. Dotychczas stosowana organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Ptasie Radio w Kobyłce ustalił wakacyjną przerwę w funkcjonowaniu placówki na 20 – 31 lipca oraz 24 – 28 sierpnia. Rodzice zainteresowani skorzystaniem z opieki w pozostałe dni proszeni są o wypełnienie i odesłanie deklaracji (wysłanych pocztą mailową) w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca.