Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z 25 sierpnia 2020 r. – Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce