Kierowniki MOPS-u informuje Rodziców – Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce

Kierowniki MOPS-u informuje Rodziców

Ośrodek Pomocy Społecznej

05-230 Kobyłka ul.Gen.F.Żymirskiego 2

Tel. 22/ 763-42-72

Kobyłka 16.11.2020r

OPS.K.724/725.2020

 

Placówki Oświatowo-Edukacyjne

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce ul. Żymirskiego 2 przypomina, że istnieje możliwość zamiany posiłków szkolnych/ przedszkolnych na pomoc rzeczową bądź finansową dla dzieci i ich rodzin, powyższa zamiana nie odbywa się automatycznie.

Przyznanie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  wymaga indywidualnego zgłoszenia się rodziców/opiekunów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce i przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

W związku z tym, proszę o rozpowszechnienie poprzez Państwa środki przekazu elektronicznego (np. strona internetowa) informacji o możliwości zgłoszenia się osób, które wymagają pomocy w powyższej sprawie.

Kontakt w formie telefonicznej do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce. 22/763-42-66 do 72.

 

Z poważaniem Urszula Stankiewicz

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce