Aktualności – Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce

Aktualności

Kierowniki MOPS-u informuje Rodziców

Ośrodek Pomocy Społecznej 05-230 Kobyłka ul.Gen.F.Żymirskiego 2 Tel. 22/ 763-42-72 Kobyłka 16.11.2020r OPS.K.724/725.2020   Placówki Oświatowo-Edukacyjne Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce ul. Żymirskiego 2 przypomina, że istnieje możliwość zamiany posiłków szkolnych/ przedszkolnych na pomoc rzeczową bądź finansową dla dzieci i ich rodzin, powyższa zamiana nie odbywa się automatycznie. Przyznanie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci

Czytaj więcej

Ważna informacja – Pierwsze zebranie

Pierwsze zebranie informacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do Publicznego Przedszkola Ptasie Radio odbędzie się (jeśli sytuacja nie ulegnie pogorszeniu) 27 sierpnia o godz. 17.00. Porządek zebrania: 1. Przedstawienie kadry pedagogicznej i pomocniczej. 2. Omówienie schematu organizacyjnego pracy przedszkola. 3. Zapoznanie ze Statutem Przedszkola oraz organizacją dnia w oddziałach. 4. Przekazanie informacji odnośnie przygotowania dziecka na spotkanie z przedszkolem, organizacja dni otwartych.

Zmiana organizacji pracy publicznych przedszkoli w lipcu i sierpniu 2020r.

W celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, publiczne przedszkola znajdujące się na terenie naszego miasta nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek. Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostaną określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców. Dotychczas stosowana organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami,

Czytaj więcej