Aktualności – Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce

Aktualności

Ważna informacja – Pierwsze zebranie

Pierwsze zebranie informacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do Publicznego Przedszkola Ptasie Radio odbędzie się (jeśli sytuacja nie ulegnie pogorszeniu) 27 sierpnia o godz. 17.00. Porządek zebrania: 1. Przedstawienie kadry pedagogicznej i pomocniczej. 2. Omówienie schematu organizacyjnego pracy przedszkola. 3. Zapoznanie ze Statutem Przedszkola oraz organizacją dnia w oddziałach. 4. Przekazanie informacji odnośnie przygotowania dziecka na spotkanie z przedszkolem, organizacja dni otwartych.

Zmiana organizacji pracy publicznych przedszkoli w lipcu i sierpniu 2020r.

W celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, publiczne przedszkola znajdujące się na terenie naszego miasta nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek. Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostaną określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców. Dotychczas stosowana organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami,

Czytaj więcej

Powrót do przedszkola

Joanna Kochańska – znana psycholog dziecięca napisała i udostępniła darmową bajkę terapeutyczną, mającą pomóc przygotować przedszkolaki do odnalezienia się w nowej sytuacji – powrotu do przedszkola, w którym obowiązują nowe zasady. Poniżej zamieszczamy link do prezentacji oraz kilka innych ciekawych bajek edukacyjnych, terapeutycznych i piosenek: Nowe zasady w przedszkolu – darmowa bajka terapeutyczna (ebook) Niezbędnik Doktora Pawełka – nowe zasady w przedszkolu, film edukacyjny dla dzieci.

Czytaj więcej

Ważna informacja – Publiczne Przedszkole Ptasie Radio wznawia swoją działalność

Szanowni Rodzice! Publiczne Przedszkole Ptasie Radio wznawia swoją działalność 25 maja br. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020r, informujemy o możliwości zapewnienia opieki przedszkolnej, w pierwszej kolejności dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o zapoznanie z informacjami wysłanymi przez nauczycieli.