Aktualizacja wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 podpisane 19.11.2020 r. przez Głównego Inspektora Sanitarnego – Przedszkole Ptasie Radio w Kobyłce

Aktualizacja wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 podpisane 19.11.2020 r. przez Głównego Inspektora Sanitarnego